Niseko Photography – Shiribetsu Dake 4

Niseko Photography – Shiribetsu Dake 2

Glen Claydon Shiribetsu Dake

Glen Claydon Shiribetsu Dake 3

Glen Claydon Shiribetsu Dake 2

Snowboarding Shiribetsu Dake – photo. NisekoPhotography

Heli Skiing Japan

Snowboarder at Shiribetsu Dake – photo NisekoPhotography

Heli Skiing Japan

Shiribetsu Dake

Heli Skiing Japan

Shiribetsu Dake Skiing

Heli Skiing Japan

Shiribetsu Dake – photo- matt standal

Heli Skiing Japan